Hur man lägger ihop två listor i Excel

Av Håkan Persson

Vi lär dig vad du behöver veta hur man lägger ihop två listor i Excel!

Microsoft Excel är ett kraftfullt kalkylprogram som ingår i Microsoft Office-paketet. Excel används främst för att skapa och redigera kalkylblad, vilket gör det till ett oumbärligt verktyg för att hantera, analysera och visualisera data. Dess funktioner sträcker sig från grundläggande matematik och cellformatering till komplexa formler, pivot-tabeller och makron. Excel erbjuder även en mängd diagramtyper för att presentera data på ett visuellt tilltalande sätt. Dessutom stöder Excel samarbete och delning, vilket gör det till ett utmärkt verktyg för teamarbete.

Hur man lägger ihop två listor i Excel?

För att lägga till två listor tillsammans i Excel kan du använda operatorformeln CONCATENATE eller “&”.

Så här gör du:

 1. Öppna ditt Excel-kalkylblad och välj cellen där du vill visa den kombinerade listan.
 2. Skriv “=CONCATENATE(” eller “&” (utan citattecken) i cellen.
 3. Klicka på den första cellen i den första listan som du vill lägga till och lägg till ett kommatecken efter den.
 4. Klicka på den första cellen i den andra listan som du vill lägga ihop och lägg till en avslutande parentes efter den.
 5. Tryck enter. De två listorna kommer nu att kombineras till en i cellen du valde.

Alternativt kan du använda operatorn “&” för att sammanfoga de två listorna. Här är hur:

 1. Öppna ditt Excel-kalkylblad och välj cellen där du vill visa den kombinerade listan.
 2. Skriv “=” (utan citattecken) i cellen.
 3. Klicka på den första cellen i den första listan som du vill lägga till.
 4. Skriv “&” (utan citattecken) i cellen.
 5. Klicka på den första cellen i den andra listan som du vill lägga till.
 6. Tryck enter. De två listorna kommer nu att kombineras till en i cellen du valde.

OBS!: Se till att de två listorna finns i intilliggande kolumner eller rader, annars fungerar formeln inte korrekt.

Lägga ihop två listor i Excel med VLOOKUP

Att lägga ihop två listor i Excel med VLOOKUP-funktionen kräver några steg. Här är en grundläggande guide:

 1. Förstå dina data: VLOOKUP kan man använda för att hitta och returnera en matchande värde från en annan kolumn. Säg att du har två listor, Lista A och Lista B. Du vill matcha varje värde i Lista A med ett motsvarande värde i Lista B.
 2. Organisera dina data: För att VLOOKUP ska fungera korrekt, behöver dina data vara organiserade på ett specifikt sätt. Listan du letar i (Lista B) måste ha de matchande värdena i den första kolumnen.
 3. Använd VLOOKUP-funktionen: Placera markören där du vill att det kombinerade resultatet ska visas. Sedan använder du VLOOKUP-formeln, som ser ut så här: =VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])
  • lookup_value är värdet du letar efter. Detta skulle vara en referens till en cell i Lista A.
  • table_array är området där du hittar det matchande värdet. Detta skulle vara hela Lista B.
  • col_index_num är kolumnnumret i table_array där det matchande värdet finns. Om det värde du letar efter ligger i den andra kolumnen i Lista B, skulle detta vara 2.
  • range_lookup är ett valfritt argument som bestämmer om du vill ha en exakt matchning (FALSE) eller en ungefärlig matchning (TRUE). För de flesta ändamål, kommer du att vilja ha en exakt matchning, så du skulle skriva FALSE.
 4. Dra ner formeln: När du har skrivit formeln i den första cellen, kan du dra ner formeln för att tillämpa den på resten av cellerna i den kolumnen.

Det här är en grundläggande guide, och det finns mer komplexa användningsområden för VLOOKUP, inklusive användning med flera arbetsblad och arbetsböcker. Men om du förstår dessa grundläggande steg, är du på god väg att bli en VLOOKUP-expert.

Slutsats

Att kunna lägga ihop två listor i Excel är en grundläggande men mycket viktig färdighet för effektiv datahantering och analys. Oavsett om du använder metoden med VLOOKUP, CONCATENATE eller den inbyggda funktionen Power Query, kan du smidigt kombinera information från olika källor och utnyttja den fulla potentialen hos Excel. Som vi har sett i denna guide, erbjuder Excel flera metoder för att anpassa sig till olika situationer och behov. Med övning och förståelse för dessa tekniker kommer du att vara väl förberedd för att hantera alla slags datautmaningar i Excel.


Nu när du läst Hur man lägger ihop två listor i Excel kanske du också vill läsa någon av våra senaste artiklar:

Lämna en kommentar