Problem och Lösningar: En Guide till Vanliga Windows Felkoder

Av Håkan Persson

Ingen användare av Windows-operativsystemet är främmande för den ökända Blå Skärmen av Döden (BSOD), ett skrämmande fenomen som kan uppstå plötsligt och lämna dig med mer frågor än svar. Dessa krascher är inte bara irriterande utan kan också vara tecken på allvarligare problem som behöver din uppmärksamhet. I den här artikeln kommer vi att dyka djupt in i världen av BSOD felkoder, som sträcker sig från IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL till NTFS_FILE_SYSTEM. Varje kod ger en viktig ledtråd om vad som kan ha gått fel i ditt system, vare sig det handlar om drivrutinskonflikter, hårdvaruproblem, eller allvarliga systemfel.

Vårt mål är att inte bara ge dig en förståelse för vad dessa koder betyder, men också att erbjuda praktiska och lättförståeliga lösningar. Vi kommer att gå igenom varje felkod, diskutera dess troliga orsaker och ge dig steg-för-steg-instruktioner om hur du kan åtgärda problemet. Oavsett om du är en van användare eller inte så tekniskt kunnig, är den här guiden designad för att ge dig verktygen och kunskapen du behöver för att få ditt system tillbaka på rätt spår och minimera risken för framtida krascher.

Genom att förstå dessa koder och lära sig att hantera dem, kan du inte bara rädda ditt system från potentiella katastrofer, utan också få en djupare insikt i din dators hälsa och prestanda. Så, låt oss börja vår resa in i BSOD-felkodernas värld och transformera den fruktade blå skärmen från en fiende till en möjlighet för felsökning och lärande.

Vanliga Windows Felkoder av olika slag

BSOD (Blue Screen of Death) Felkoder och Lösningar:

Välkommen till kapitlet om Windows Blå Skärm av Döden (BSOD) – ett fenomen som kan vara både förvirrande och skrämmande för många användare. Denna del av vår guide är dedikerad till att förklara och lösa några av de mest vanliga BSOD-felkoderna som Windows-användare kan stöta på. Från drivrutinskonflikter till hårdvaruproblem, vi kommer att utforska orsaker och lösningar för att hjälpa dig att återfå kontrollen över din dator. Oavsett om du är en erfaren tekniker eller en vanlig användare, kommer detta kapitel att ge dig värdefulla insikter och praktiska steg för att hantera dessa skrämmande blå skärmar.

1. IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

 • Orsak: Detta fel indikerar vanligtvis ett problem med hårdvara eller drivrutiner, ofta på grund av inkompatibilitet eller skadad programvara.
 • Lösning: Uppdatera alla systemdrivrutiner, särskilt de för nätverkskort och grafikkort. Kör även en minnestest för att kontrollera eventuella problem med RAM.

2. PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA

 • Orsak: Detta fel är relaterat till felaktig minneshantering, ofta på grund av defekta eller inkompatibla drivrutiner.
 • Lösning: Kontrollera och uppdatera drivrutiner, särskilt de som är relaterade till minneshantering. En systemfilsgranskare (sfc /scannow) kan också köra för att reparera skadade systemfiler.

3. BAD_POOL_CALLER

 • Orsak: Detta fel uppstår när systemet stöter på problem med minnesallokering.
 • Lösning: Uppdatera systemdrivrutiner och kör en minnesdiagnostik. Det kan också hjälpa att återställa systemet till en tidigare punkt där problemet inte existerade.

4. CRITICAL_PROCESS_DIED

 • Orsak: Detta fel inträffar när en kritisk Windows-process oväntat avslutas eller kraschar.
 • Lösning: Återställ Windows till en tidigare fungerande konfiguration eller utför en ren installation av operativsystemet om problemet kvarstår. Kör även systemfilsgranskaren.

5. MEMORY_MANAGEMENT

 • Orsak: Detta fel indikerar problem i hanteringen av systemminnet.
 • Lösning: Kör Windows minnesdiagnostik för att kontrollera om det finns problem med RAM. Se också över och uppdatera drivrutiner som kan påverka minneshantering.

6. KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED

 • Orsak: Ofta relaterad till problem med drivrutiner, särskilt de som är inkompatibla eller skadade.
 • Lösning: Uppdatera eller installera om problematiska drivrutiner. Kör Windows i felsäkert läge om nödvändigt för att isolera och åtgärda problemet.

7. SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION

 • Orsak: Detta fel kan uppstå på grund av problem med drivrutiner eller mjukvara, ibland relaterade till grafikkortet.
 • Lösning: Uppdatera grafikkortsdrivrutiner och andra systemdrivrutiner. Köra viruskontroll för att utesluta skadlig programvara.

8. WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR

 • Orsak: Indikerar kritiska hårdvaruproblem, ofta relaterade till CPU, minne eller moderkort.
 • Lösning: Kontrollera datorns temperatur och hårdvarustatus. Köra diagnostikverktyg för att testa CPU och minne.

9. CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT

 • Orsak: Ofta relaterat till problem med processorns prestanda eller multi-core-processer.
 • Lösning: Uppdatera BIOS/UEFI och processorrelaterade drivrutiner. Kontrollera även för överhettning eller CPU-relaterade problem.

10. DATA_BUS_ERROR

 • Orsak: Fel relaterade till minnesmoduler eller andra former av datakorruption.
 • Lösning: Kontrollera och om möjligt byt ut RAM-minne. Köra minnestester för att hitta felaktiga minnesmoduler.

11. FAT_FILE_SYSTEM / NTFS_FILE_SYSTEM

 • Orsak: Fel i filsystemet, ofta relaterade till problem med hårddisken.
 • Lösning: Kör chkdsk för att reparera filsystemet. Kontrollera hårddiskens hälsa och överväg att byta ut den om den är defekt.

Att hantera BSOD-felkoder kräver ofta en noggrann felsökning för att identifiera den exakta orsaken till problemet. Dessa lösningar ger en bra utgångspunkt, men det är viktigt att komma ihåg att vissa situationer kan kräva mer avancerad felsökning eller professionell hjälp, särskilt när det gäller hårdvarurelaterade problem.

Drivrutin Relaterade Felkoder och Lösningar:

1. DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

 • Orsak: Detta fel uppstår när en drivrutin försöker åtkomma minnet på ett felaktigt sätt, ofta på grund av inkompatibilitet eller korruption.
 • Lösning: Identifiera och uppdatera den problematiska drivrutinen. Använda Windows händelsevisare för att se vilken drivrutin som orsakade problemet och uppdatera eller installera om den.

2. DRIVER_POWER_STATE_FAILURE

 • Orsak: Detta fel är relaterat till problem med strömhanteringen i en drivrutin, ofta när systemet växlar mellan viloläge och aktivt tillstånd.
 • Lösning: Uppdatera drivrutiner som är relaterade till strömförvaltning, inklusive chipset- och grafikkortdrivrutiner. Kontrollera även energisparinställningar i Windows.

Utökade Felkoder:

3. DRIVER_OVERRAN_STACK_BUFFER

 • Orsak: Detta fel inträffar när en drivrutin skriver mer data till en minnesbuffert än vad som är tillåtet, vilket kan leda till systemkrascher.
 • Lösning: Uppdatera alla drivrutiner. Om felet kvarstår, kan en fullständig systemåterställning eller ren installation av Windows vara nödvändig.

4. DRIVER_CORRUPTED_EXPOOL

 • Orsak: Detta fel inträffar när systemets minnespool skadas av en felaktig drivrutin.
 • Lösning: Uppdatera eller installera om drivrutinerna. Kör minnestest för att utesluta eventuella problem med RAM.

5. DRIVER_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION

 • Orsak: Detta fel uppstår när Windows Driver Verifier upptäcker ett problem med en drivrutin.
 • Lösning: Om Driver Verifier är aktiverat, inaktivera det och se om problemet kvarstår. Om så är fallet, identifiera och uppdatera den felaktiga drivrutinen.

6. DRIVER_UNLOADED_WITHOUT_CANCELLING_PENDING_OPERATIONS

 • Orsak: Detta fel inträffar när en drivrutin avslutas utan att avbryta pågående operationer, vilket kan orsaka systeminstabilitet.
 • Lösning: Identifiera den specifika drivrutinen som orsakade problemet (ofta nämnd i felmeddelandet) och uppdatera eller installera om den. Kontrollera även systemloggar för mer information.

7. DRIVER_RETURNED_HOLDING_CANCEL_LOCK

 • Orsak: Detta fel uppstår när en drivrutin felaktigt håller lås på systemresurser, vilket kan leda till att systemet hänger sig eller kraschar.
 • Lösning: Genomför en fullständig systemskanning för att identifiera och åtgärda drivrutinsrelaterade problem. Uppdatera de drivrutiner som är involverade.

8. DRIVER_LEFT_LOCKED_PAGES_IN_PROCESS

 • Orsak: Detta fel indikerar att en drivrutin har lämnat låsta sidor i minnet efter att ha avslutats, vilket kan leda till minnesläckor och systeminstabilitet.
 • Lösning: Uppdatera eller installera om de berörda drivrutinerna. Kör minnesdiagnostik för att kontrollera eventuella problem med systemminnet.

9. DRIVER_CAUGHT_MODIFYING_FREED_POOL

 • Orsak: Inträffar när en drivrutin försöker ändra eller använda ett minnesområde som redan har frigjorts, vilket kan orsaka allvarliga systemfel.
 • Lösning: Identifiera och uppdatera drivrutinen som orsakar problemet. En systemåterställning kan också vara nödvändig om problemet är omfattande.

10. DRIVER_CORRUPTED_MMPOOL

 • Orsak: Detta fel uppstår när en drivrutin korrumperar minnespoolen, vilket kan leda till systemkrascher och dataförlust.
 • Lösning: Genomför en fullständig systemanalys för att identifiera problematiska drivrutiner. Kör en minnestest och överväg att återställa systemet om problemet är svårlöst.

Dessa felkoder är ofta tecken på att det finns problem med systemets drivrutiner. Det är viktigt att regelbundet hålla alla drivrutiner uppdaterade för att minimera risken för dessa typer av fel. Om felkoderna fortsätter att uppstå trots att drivrutinerna har uppdaterats, kan det vara en indikation på djupare liggande problem i systemet, och det kan då vara klokt att söka professionell hjälp för vidare felsökning och reparation.

Systemrelaterade Felkoder och Lösningar:

1. DPC_WATCHDOG_VIOLATION

 • Orsak: Detta fel är ofta relaterat till Solid State Drives (SSD) och deras drivrutiner. Det kan också orsakas av inkompatibla drivrutiner eller mjukvaruproblem.
 • Lösning: Uppdatera SSD-firmware och drivrutiner. Kör också en systemfilsgranskare (sfc /scannow) för att reparera korrupta systemfiler. Kontrollera även systemet för hårdvarukonflikter.

2. INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE

 • Orsak: Windows kan inte få tillgång till startenheten, ofta på grund av ett problem med hårddisken eller felaktiga drivrutiner.
 • Lösning: Kontrollera BIOS/UEFI-inställningarna för att säkerställa att bootordningen är korrekt. Uppdatera eller installera om drivrutiner för hårddisken. Kör också chkdsk för att kontrollera och reparera hårddiskfel.

Utökade Felkoder:

3. SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION

 • Orsak: Ofta relaterat till problem med systemdrivrutiner, särskilt grafikkortsdrivrutiner.
 • Lösning: Uppdatera grafikkortsdrivrutiner och andra relevanta systemdrivrutiner. Kör också minnestester för att utesluta problem med RAM.

4. SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED

 • Orsak: Detta fel indikerar ofta att en systemdrivrutin har orsakat ett undantag som operativsystemet inte kunde hantera.
 • Lösning: Identifiera och uppdatera eller installera om den problematiska drivrutinen. Använda händelsevisaren för att hitta den drivrutin som orsakade felet.

5. CRITICAL_STRUCTURE_CORRUPTION

 • Orsak: Detta fel tyder på en kritisk korruption i systemets datastrukturer, ofta relaterad till hårdvaruproblem eller drivrutinskonflikter.
 • Lösning: Kör hårdvarudiagnostik, särskilt för minne och CPU. Uppdatera systemdrivrutiner och kontrollera om det finns systemuppdateringar.

Dessa lösningar är utformade för att ge en bra utgångspunkt för att hantera och lösa systemrelaterade felkoder. Det är alltid viktigt att säkerhetskopiera viktiga data regelbundet och vara uppmärksam på systemets beteende efter att ändringar eller uppdateringar har gjorts. Om problemen fortsätter eller är komplicerade, kan det vara nödvändigt att söka hjälp från en kvalificerad IT-tekniker.

. VIDEO_TDR_FAILURE

 • Orsak: Detta fel är relaterat till grafikkortsdrivrutinerna och uppstår när Windows inte kan återställa grafikkortet inom en viss tid.
 • Lösning: Uppdatera eller installera om grafikkortsdrivrutinerna. Kontrollera även grafikkortets temperatur och spänning för att säkerställa att hårdvaran fungerar korrekt. I vissa fall kan det vara nödvändigt att byta ut grafikkortet.

2. MACHINE_CHECK_EXCEPTION

 • Orsak: Detta fel indikerar ett kritiskt fel relaterat till processorn eller moderkortet, ofta på grund av överhettning, interna fel, eller strömförsörjningsproblem.
 • Lösning: Kontrollera datorns temperatur och kylsystem. Uppdatera BIOS/UEFI-firmware. Genomföra en hårdvarudiagnostik för att identifiera potentiella problem med CPU eller moderkort. I vissa fall kan det vara nödvändigt att byta ut defekt hårdvara.

3. WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR

 • Orsak: Liknande MACHINE_CHECK_EXCEPTION, detta fel indikerar kritiska hårdvaruproblem, ofta relaterade till CPU, minne eller moderkort.
 • Lösning: Kontrollera datorns temperatur och kylsystem. Kör hårdvarudiagnostik för att identifiera felaktiga komponenter. Uppdatera BIOS/UEFI och kontrollera minnesmoduler och processor.

4. VIDEO_SCHEDULER_INTERNAL_ERROR

 • Orsak: Detta fel är relaterat till problem med grafikkortet eller dess drivrutiner.
 • Lösning: Uppdatera eller installera om grafikkortsdrivrutinerna. Testa grafikkortet i ett annat system för att utesluta hårdvaruproblem. Överväg att sänka grafikinställningarna eller byta ut grafikkortet om problemet kvarstår.

5. VIDEO_MEMORY_MANAGEMENT_INTERNAL

 • Orsak: Fel relaterat till hanteringen av videominnet på grafikkortet.
 • Lösning: Uppdatera grafikkortsdrivrutinerna. Kör en minnestest specifikt för grafikkortet. Om felet kvarstår, överväg att minska belastningen på grafikkortet eller byta ut det.

Dessa maskinvarurelaterade felkoder kan ofta vara mer utmanande att åtgärda eftersom de kan kräva fysisk inspektion eller utbyte av hårdvarukomponenter. Det är viktigt att hantera dessa problem försiktigt och vid behov söka hjälp från kvalificerad personal, särskilt om det krävs ingrepp i datorns hårdvara. Regelbunden underhåll och övervakning av datorns temperatur och prestanda kan också hjälpa till att förebygga dessa typer av fel.

Andra Vanliga Felkoder och Lösningar:

1. UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP

 • Orsak: Detta fel orsakas vanligtvis av felaktig hårdvara eller problem med drivrutiner, och kan även indikera problem med minnet eller processorn.
 • Lösning: Uppdatera alla systemdrivrutiner, särskilt de för grafikkort och chipset. Kör en minnestest och CPU-diagnostik för att utesluta hårdvaruproblem. Se även över systemets överklockningsinställningar om detta är tillämpligt.

2. NTFS_FILE_SYSTEM

 • Orsak: Detta fel indikerar problem med NTFS-filsystemet, vilket kan vara relaterat till problem med hårddisken eller korruption av filsystemet.
 • Lösning: Kör ‘chkdsk /f /r’ i kommandotolken för att reparera filsystemet. Kontrollera hårddiskens hälsa med en S.M.A.R.T.-analys och överväg att byta ut den om den visar tecken på fel.

3. CRITICAL_PROCESS_DIED

 • Orsak: Detta fel uppstår när en kritisk systemprocess oväntat avslutas.
 • Lösning: Kör systemfilsgranskaren (sfc /scannow) för att reparera skadade systemfiler. Överväg en systemåterställning om problemet började efter en nyligen genomförd uppdatering eller installation.

4. KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE

 • Orsak: Detta fel tyder på minnes- eller drivrutinsrelaterade problem, ofta orsakat av inkompatibel eller korrupt mjukvara.
 • Lösning: Uppdatera drivrutiner och Windows. Kör en fullständig antiviruskontroll för att utesluta skadlig mjukvara. Kör även minnestester.

5. KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR

 • Orsak: Detta fel indikerar problem med data som ska läsas in i minnet från hårddisken, ofta på grund av dåliga sektorer, diskfel eller minnesproblem.
 • Lösning: Kör ‘chkdsk /f /r’ för att identifiera och åtgärda hårddiskproblem. Kör även en minnestest och kontrollera att alla kablar och anslutningar till hårddisken är säkra.

Dessa felkoder kan ha en rad olika orsaker, och därför kan det krävas en omfattande felsökning för att identifiera och åtgärda problemet. Regelbunden underhåll av din dator, inklusive uppdateringar av drivrutiner och operativsystem, samt hårdvaruövervakning, är avgörande för att förebygga dessa problem. Om felkoderna kvarstår efter att ha följt dessa rekommendationer, kan det vara klokt att konsultera en IT-professionell.


Nu när du läst om Vanliga Windows Felkoder kanske du också vill läsa:


FAQ: Vanliga Windows Felkoder frågor och svar

Vad orsakar en Blue Screen of Death (BSOD)?

BSOD kan orsakas av en mängd olika problem, från hårdvarufel och drivrutinskonflikter till korrupta systemfiler och problem med operativsystemet.

Hur vet jag vilken felkod jag har fått?

Felkoden visas vanligtvis på den blå skärmen själv, ofta som en alfanumerisk kod eller som en kort beskrivning, till exempel “IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL”.

Kan jag fixa en BSOD själv?

I många fall kan du lösa BSOD-problem genom att följa stegen i denna guide, som att uppdatera drivrutiner eller köra systemdiagnostik. Komplexa eller återkommande BSOD-fel kan dock kräva professionell hjälp.

Är det säkert att använda min dator efter en BSOD?

Om BSOD var en engångshändelse och datorn verkar fungera normalt efter omstart, är det ofta säkert att fortsätta använda den. Men om BSOD uppstår frekvent, är det viktigt att identifiera och åtgärda problemet för att undvika potentiell dataförlust eller ytterligare skador.

Hur kan jag förebygga BSOD i framtiden?

Regelbundna systemuppdateringar, hålla drivrutinerna uppdaterade, undvika misstänkt programvara, och regelbundet underhåll av din hårdvara kan hjälpa till att förebygga BSOD.

Vad ska jag göra om en specifik lösning inte fungerar?

Om en föreslagen lösning inte löser ditt BSOD-problem, överväg att utforska alternativa lösningar eller kontakta en IT-professionell för hjälp.

Kan överklockning av min CPU eller GPU orsaka BSOD?

Ja, överklockning kan leda till systeminstabilitet och potentiellt orsaka BSOD. Om du överklockar, se till att göra det med försiktighet och övervaka systemets temperatur och prestanda noggrant.

Är det möjligt att min BSOD är ett resultat av en virusinfektion?

Det är möjligt, även om det inte är det vanligaste. Kör en fullständig viruskontroll med ett pålitligt antivirusprogram för att utesluta möjligheten av skadlig kod.

Hur kan jag få reda på mer om en specifik felkod?

Du kan söka efter felkoden online för att hitta mer detaljerad information, eller använda Windows Händelsevisare för att få mer specifik information om felet. Vi täcker de flesta vanliga i denna artikel

Vad gör jag om min dator inte startar efter en BSOD?

Om din dator inte startar, kan du prova att starta i Felsäkert Läge eller använda en Windows återställningsskiva. Om dessa steg misslyckas, kan det vara nödvändigt att söka professionell hjälp.

Vi hoppas att dessa svar ger dig ytterligare klarhet och hjälp i hanteringen av BSOD-fel. Kom ihåg att regelbunden underhåll och försiktighet är nyckeln till en stabil och säker datorupplevelse.

Avslutning och Tack

Vi har nu nått slutet av vår djupgående guide om Vanliga Windows Felkoder och deras lösningar. Vårt mål har varit att ge dig en förståelse för dessa utmanande fel, samt praktiska lösningar och råd för att navigera genom dem. Vi hoppas att denna guide har varit en användbar resurs i ditt arbete med att identifiera, förstå och åtgärda de olika typerna av fel som kan uppstå i ditt operativsystem.

Vi vill tacka dig för att du tagit dig tid att läsa vår guide. Ditt engagemang och din vilja att lära och förbättra är avgörande för att skapa en mer problemfri och effektiv datoranvändning.

Dela Din Erfarenhet och Delta i Samtalet

 • Vi uppskattar din feedback! Om du har kommentarer, ytterligare frågor, eller personliga erfarenheter relaterade till Vanliga Windows Felkoder, tveka inte att dela dem. Din input är värdefull för oss och för andra läsare.
 • Hjälp andra som kämpar med liknande problem genom att dela denna artikel. Genom att sprida kunskap kan vi alla bidra till en mer problemfri datoranvändning.
 • Glöm inte att prenumerera på våra uppdateringar för att få mer användbar information och guider som denna.

Tack igen för din tid och engagemang. Kom ihåg att ditt bidrag inte bara hjälper dig själv utan även stärker hela vår teknikgemenskap. Dela, kommentera och fortsätt utforska!

Tills nästa gång, håll din dator säker och effektiv!

Lämna en kommentar