Vad är BIOS och UEFI?

Av Håkan Persson

Du kanske har hört namnen förut men vad är BIOS och UEFI? BIOS står för Basic Input/Output System. Det är en typ av firmware som är inbäddad på en liten minneskrets på datorns moderkort. BIOS är den mest grundläggande datorprogramvaran som hjälper din dator att starta upp. När du slår på datorn, är det BIOS som först tar över kontrollen.

BIOS funktion

BIOS har tre huvudsakliga funktioner:

POST (Power-On Self-Test): När du först slår på datorn, utför BIOS en serie tester för att se till att all hårdvara fungerar korrekt. Detta kallas POST. Om något är fel, till exempel om tangentbordet inte är anslutet eller om minnet inte är korrekt installerat, kommer BIOS att varna dig om detta.

Bootstrap Loader: BIOS lokaliserar operativsystemets startprogram, vanligtvis lagrat på hårddisken, och överlämnar kontrollen till det. Detta kallas “bootstrapping”, och det är härifrån vi får termen “booting up” när vi pratar om att starta en dator.

BIOS-drivrutiner: BIOS innehåller en uppsättning grundläggande drivrutiner för datorns hårdvara, vilket gör det möjligt för operativsystemet att kommunicera med hårdvaran innan de riktiga drivrutinerna har laddats.

BIOS inställningar

BIOS innehåller också en inställningsmeny, kallad BIOS-inställningarna eller BIOS-inställningsskärmen, som du kan komma åt genom att trycka på en specifik tangent (vanligtvis F2, F10, DEL, eller ESC) när du startar datorn. Från denna menyn kan du ändra olika inställningar för din dator, som startordning, systemtid och datum, och hårdvarainställningar.

BIOS och UEFI

Idag börjar BIOS bli föråldrat och ersätts av UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). UEFI är mer säkert och snabbare än traditionellt BIOS, och det stöder också nya funktioner, såsom stöd för hårddiskar större än 2 terabyte och grafiska menyer för BIOS-inställningarna.

UEFI är en specifikation som definierar en mer modern variant av gränssnittet mellan datorns operativsystem och firmware. Det är tänkt att ersätta den äldre BIOS-standarden (Basic Input/Output System) som har använts i decennier.

Varför UEFI?

UEFI introducerades för att ta itu med flera begränsningar och problem med det äldre BIOS-systemet, inklusive:

Större hårddiskkapacitet: UEFI stödjer GPT-partitionering, vilket tillåter hårddiskar större än 2 terabyte. Detta är en viktig fördel eftersom storleken på hårddiskar fortsätter att öka.

Snabbare starttider: UEFI kan initialisera hårdvaran parallellt, vilket kan leda till snabbare uppstartstider jämfört med BIOS.

Säkrare uppstart: UEFI introducerar funktionen Secure Boot. Den hjälper till att skydda datorsystemet mot skadliga bootloaders och rootkits som laddas vid uppstart. Med Secure Boot kan endast bootloaderprogramvara som har signerats med en giltig digital signatur startas.

Hur fungerar UEFI?

Liksom BIOS, lagras UEFI i ett speciellt minnesområde på moderkortet och fungerar som “bryggan” mellan datorns hårdvara och operativsystemet.

När du startar datorn utför UEFI ett systemtest kallat Power-On Self Test (POST), och initierar sedan datorns hårdvara, inklusive CPU, minne, tangentbord, mus och bildskärm. Efter att hårdvaran har initialiserats, läser UEFI in bootloaderprogramvaran från det förutbestämda bootmedia, till exempel en hårddisk, SSD, DVD eller USB-enhet.

UEFI har också en konfigurationsmeny som liknar BIOS-inställningarna, där du kan ändra olika systemparametrar, inklusive systemtid och datum, bootordning och hårdvarainställningar. Denna meny är oftast mer användarvänlig och har en mer grafisk gränssnitt jämfört med den traditionella BIOS-menyn.

Slutsats om BIOS och UEFI

Sammanfattningsvis är BIOS den mjukvara som ger liv till din dator när du först slår på den. Även om du kanske inte tänker på det ofta, är det viktigt att veta vad det gör och hur det fungerar, eftersom det kan hjälpa dig att felsöka problem med din dator eller ändra viktiga inställningar.

UEFI är ett modernt alternativ till det äldre BIOS-systemet som erbjuder flera viktiga fördelar, inklusive stöd för större hårddiskar, snabbare uppstartstider och förbättrad säkerhet. Medan UEFI kanske inte är något som genomsnittliga datoranvändare behöver tänka mycket på, är det en viktig del av datorns underliggande infrastruktur och har stor inverkan på datorns prestanda och säkerhet.

  1. Vad är BIOS?

    BIOS står för Basic Input/Output System. Det är en typ av firmware som är inbäddad på en liten minneskrets på datorns moderkort.

  2. Vad är UEFI?

    UEFI står för (Unified Extensible Firmware Interface) och är mer säkert och snabbare än traditionellt BIOS. Det stöder också nya funktioner, såsom stöd för hårddiskar större än 2 terabyte och grafiska menyer för BIOS-inställningarna.


Se också våra andra artiklar:

Lämna en kommentar